Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelemi tájékoztató

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.

 

A személyes adatok védelme

 

 1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

 • 1. Az Ön személyes adatainak kezelője a Sublebers Kft. (a továbbiakban csak „adatkezelő”), székhelye: 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky utca 87. cégjegyzékszáma: 13-09-223727

 • 2. Az adatkezelő elérhetőségei: Kézbesítési cím: 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky utca 87. E-mail cím: info@gwr-nano.com Telefonszám: +3670 319 5835

 • 3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt. 1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

 • 1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”). 1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

 • 1. A személyes adatok feldolgozásának célja üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése. • 2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

 

 • 1. Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz). 1. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

 

 • 1. Személyes adatainak további kedvezményezettjei nincsenek.

 

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

 • 1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
  – az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
  – személyes adatainak helyesbítésére
  – kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
  – személyes adatait áthordozni

 • 2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az info@gwr-nano.com e-mail címen vonhatja vissza.

 • 3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

 

 • 4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.

 

E feltételek 2023-10-13-án lépnek hatályba.

Translate »